Werkzaamheden aan rotonde Cereslaan
februari 2021

Werkzaamheden aan rotonde Cereslaan

Gemeente Bernheze richt de rotonde aan de Cereslaan opnieuw in. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, worden tijdens de werkzaamheden tijdelijke wegen aangelegd voor fietsers en auto’s. Gezondheidscentrum Ceres blijft op de normale wijze bereikbaar. 

De gemeente Bernheze voert de reconstructie van de rotonde uit omdat de komende jaren de nieuwe woonwijk De Erven wordt aangelegd. ‘Door het extra verkeer vanuit deze woonwijk moeten we de situatie aanpassen. Daarmee voorkomen we verkeersopstoppingen, sluipverkeer en onveilige situaties’, aldus de gemeente. De rotonde wordt opnieuw aangelegd (een turborotonde) en er komt een nieuwe weg tussen de rotonde en de kruising Beemdstraat-Kruishoekstraat. De bestaande Kruishoekstraat tussen de Beemdstraat en de Bosschebaan wordt opgebroken.

Gefaseerde werkzaamheden tot eind juli 2021

Eind januari is gestart met de aanleg van de tijdelijke wegen voor fietsers en auto's. Hierdoor kan het verkeer tijdens het grootste gedeelte van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Cereslaan en de Bosschebaan. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:

 

  • Aanleg bypass 25 januari t/m 16 maart, aanleg tijdelijke wegen voor auto- en fietsverkeer
  • Fase 1: 8 februari t/m 19 maart. aanleg nieuwe Kruishoekstraat en rioleringswerkzaamheden ter plaatse van de kruising Beemdstraat-Kruishoekstraat
  • Fase 2 en 3: 17 maart t/m 14 mei, aanleg turborotonde en aanpassingen Cereslaan
  • Fase 4:17 mei t/m 27 juni, aanleg Bosschebaan ten westen van de rotonde
  • Fase 5: 28 juni t/m 11 juli, aanleg Bosschebaan ten oosten van de rotonde
  • Fase 6: 12 juli t/m 23 juli, aanleg fietspad noordoostzijde turbo rotonde

Meer informatie over de werkzaamheden en de nieuwe rotonde vindt u op de website van gemeente Bernheze

 

Ook interessant voor u