Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06
Cereslaan 2, 5384 VT Heesch

E-mailadres: info@swvvo3006.nl
Telefoon: 0412 – 617 077

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06

“Samen passend onderwijs vormgeven”

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (kort: SWV VO 30 06) bestaat uit alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode), Bernheze en Landerd. Voor de namen en contactgegevens van onze scholen klikt u hier. Als middelbare scholen binnen dit samenwerkingsverband nemen wij met elkaar de verantwoordelijkheid om voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen. In onze regio zijn dat er ongeveer 13.000.

Onze gezamenlijke ambitie 


Opgroeien in de eigen omgeving

We streven ernaar dat jongeren vanuit een reguliere VO-school doorstromen naar vervolgonderwijs of werk. Soms is daar (extra) ondersteuning voor nodig. Die bieden we bij voorkeur op een reguliere VO-school, zodat jongeren opgroeien en onderwijs volgen in de eigen sociale omgeving. 

 

Doorstromen vanuit succes
We willen graag dat alle jongeren binnen hun mogelijkheden succesvol zijn op school. We geloven in preventief handelen en bieden ondersteuning al vroeg in de schoolloopbaan van de jongere aan. We zetten stevig in om vervolgens de ondersteuning steeds meer af te bouwen. Hierbij werken we intensief samen met specialistische ondersteuning, jeugdhulp en andere ketenpartners.

 

Professionele scholen
Het fundament voor passend onderwijs is kwalitatief goed onderwijs op al onze scholen. Het samenwerkingsverband biedt kaders voor ondersteuning en laat scholen hier tegelijkertijd op eigen wijze invulling aan geven, zodat het past bij het onderwijsconcept van de school.

 

Samen steeds beter
Binnen het samenwerkingsverband delen we onze kennis over en ervaring met passend onderwijs met elkaar om continue te blijven leren en verbeteren.