Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
Cereslaan 2, 5384 VT Heesch

E-mailadres: info@swvpo3006.nl
Telefoon: 0412 – 617 077

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

“Samen passend onderwijs vormgeven”

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind en liefst dichtbij huis, op een reguliere school. Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden. Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 in beeld. Binnen ons samenwerkingsverband hebben scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) afspraken gemaakt over hoe we vorm geven aan passend onderwijs. Het kind is en blijft daarbij altijd ons uitgangspunt.

 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 14 schoolbesturen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen, waarvan 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. 

 

Als samenwerkingsverband zijn wij een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie, ondersteunend aan leerlingen, ouders, professionals, scholen en besturen. Samen hebben we de opdracht om passend onderwijs vorm te geven. Ons huisvesten in een gezondheidscentrum wat zo centraal ligt, past beter bij ons dan ons huisvesten in een kantorengebouw. We leveren geen zorg, maar toch is er vanuit ondersteuning begeleiding ook wel een link te leggen met gezondheid en welbevinden. Als netwerkorganisatie zien wij ons hier goed tussen zitten.